با یاری جستن از پروردگار توانا و همراهی مردم و جوانان برای آنچه سزاوار ایران و ایرانی است حرکت نوین در مبارزه با ستم و ستمگران و نابودی ویرانگران را آغاز میکنیم.

ایران آزاد خواهد شد و جایگاه راستین خود را خواهد ساخت. مردان و زنان آزادیخواه در این مبارزه بی امان، جوانان مبارز را همراهی میکنند و تردیدی نیست که بزودی کاخ ستمکاران و دزدان و فاسدان ویران و سرزمین سربلند آزاد خواهد شد.

اینجا و در خاک ایران جوانانی همپیمان گشته اند تا با هم اندیشی و همبستگی با شیرزنان و دلیرمردان این خطه دلاور پرور گامهای اساسی بر پایه رفتار و کردار و گفتار نیک بردارند و همسو و هماهنگ با باورهای ملی و قومی یکپارچه بپاخیزند که در این میان با احترام به اعتقادها و باورهای دینی و همبستگی ملی زیباترین حماسه قرن را به تصویر بکشند.

برنامه آغازین جوانان مبارز در یک بازه زمانی مناسب و پربار چهل روزه؛

از پنجم دی ماه 1397 خورشیدی تا پانزدهم بهمن ماه 1397  خورشیدی 

دور جدید مبارزه جوانان مبارز 

سوء مدیریت نظام جمهوری اسلامی و تاثیرات مخرب آن بر طبیعت

رئیس جمهور منتخب اقلیت و تشکیل کابینه

انتخابات و رئیس جمهور اقلیت

سالی نکو پس از سالها رنج و سختی میآید

حکومت (دولت ، مجلس و قوه قضائیه) پاسخ دهند؟

میزان مشارکت در انتخابات

شروع جدید مبارزه برای رهایی و آزادی ایران با نه به انتخابات

حنای حکومت در انتخابات دیگر رنگی ندارد

همه آنهایی که برای ادامه غارتگری حکومت تلاش کنند مجرم هستند

چه نیرویی میتوانست ثروتمندترین کشور دنیا را به قثیرترین تبدیل کند؟

مالیات برای چه کاری؟؟

سازمان غارتگران اموال مردم ایران

حادثه آرمیتا و افشای واقعیت 

مقصر وقوع جنگ و خونریزی کیست؟

مسمومیت دانش آموزان بی گناه سرزمینمان آخرین حربه حاکمان فاسد

حکایت حادثه بالگرد وزیر ورزش و اختلاف های درون حاکمیتی

ادامه فراخوان حضور و آغاز اعتصابات سراسری از ششم اسفند 

قصه ناتمام بیدادگاههای جمهوری آخوندی

آخرین بودجه حکومت آخوندی

زنده یا مرده بودن رهبر چه فرقی می کند در این جنبش سراسری

ضرورت مجازات حاکمان اشغالگر ایران و اتهام های وارده

بزودی نابودی دستگاه فاسد قضایی، و محاکمه و مجازات جانیان و ظالمان فرا می رسد

تنها راه رهایی ملت ایران، ادامه مبارزه تا آزادی

آگاهی از توطئه سرکوبگران در به انحراف کشاندن اعتراضات

نیروهای پنهان، رمال های حکومتی و پشت پرده اعتراضات مردمی

سرنوشت جنبش  و فرماندهی خیزش سراسری ایرانیان

هشدار درمورد خروج سرمایه های کشور (قسمت اول)

هشدار در مورد خروج سرمایه ها از کشور (قسمت دوم)

عوامل عدم حضور میلیونی مردم در خیابان (قسمت سوم)

همگام و همراه برای دفاع از حق وحقوق همه شهروندان و رسیدن به اهداف والای عزت و سربلندی ایران

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *