خیزش سراسری ایرانیان شگفتی جهانیان را به همراه داشت. اتفاقهای مهم و عجیبی که در چند ماه گذشته در ایران روی داده و ادامه دارد، شاید از برخی لحاظ نمونه و تاریخ ساز بوده است. یکی از شگفتی های حیرت انگیز حرکت و جنبش اعتراضی مردم ایران که هم اکنون پیشتازان اصلی آن نوجوانان و جوانان هستند، عدم اعلام آشکار فرماندهی و لیدرها میباشد که در نوع خود بی سابقه است. مهمترین سردگمی و پریشانی حاکمان و سرکوبگران در رستاخیز ملی ایران، دست نیافتن به نیروی سازماندهی مبارزان راه آزادی است. هرچند بسیاری از افراد و گروه‌های مختلف اعم از سلبریتی ها و خبرنگاران و فعالان عرصه رسانه و ورزشی به ظن لیدرهای اعتراضات، از سوی حاکمیت دستگیر و محاکمه شده اند، اما بر همگان آشکار است که یکی از پیچیده ترین موانع و مشکلات سرکوبگران، عدم شناسایی لیدرها و فرماندهی پشت پرده است.
بی شک سازماندهی بسیار منظم و دقیق معترضین در برپایی اعتراضات و مخصوصا شناسایی و مجازات نیروهای اصلی سرکوب، بدون اعلان فرماندهی و رهبری مشخص می‌تواند یکی از عجایب چنین رويدادهایی در جهان باشد. این موضوع به حدی از اهمیت برخوردار است که برخی شایعات و باورهای مختلف را دامن زده است که چگونه گروهی که از آموزش های مخصوص و لازم‌ در درگیری های خیابانی برخوردار نبودند با دقت و درایت خاص، در دفاع از خود بسیار حساب شده عمل نموده و همچنان پیش می‌روند، به حدی که برخی تصورها و برداشتهای مختلفی از آن مینمایند که یک نيروی ماورایی پشتیبان و راهنمای معترضین جوان است. حاکمان اشغالگر سرزمین ایران، حیران و پریشان از چنین سازماندهی حساس و دقیقی هستند و آنچنان در وجودشان ترس و ناامیدی غلبه کرده که گاهی اوقات به این موضوع اعتراف کرده و نميتوانند وحشت شان را پنهان کنند. یقیناً ادامه همین روند موجب اتحاد بیشتر مردم ایران و سازماندهی روشهای مبارزه و پیشرفت اعتراض ها تا رسیدن به نتیجه دلخواه که همانا سرنگونی حکومت غارتگر آخوندی است، خواهد شد.
امید است با تغییرات برخی از شیوه های اعتراضی و همچنین شعارهایی مطابق با فرهنگ غنی و پاک این دیار کهن و استمرار تظاهرات، زمینه پیوستن قشر مذهبی و اکثریت خاموش اما معترض ایرانی، فراهم گشته و در زمان های خاص و اعلام شده در آینده ای نزدیک‌، بساط این حکومت فریبکار و غارتگر برچیده گردد و آنچه شایسته این کشور سرافراز و مردم آزادیخواه است با استقرار حکومتی شایسته ایجاد شود.
مردم ایران مطمئن باشند که ادامه این اعتراضات بحق، به سرانجامی نیکو خواهد رسید و بدون تردید پايان حکومت جهل و ستم را شاهد خواهیم بود.
جوانان‌ مبارز همگام و همراه با مبارزان راه آزادی در رستاخیز ملی ایران به مبارزه ادامه می‌دهد، به امید پیروزی ایرانیان بر اهریمنان