آغاز جنبش نوین آزادیخواه

با یاری جستن از پروردگار توانا و همراهی مردم و جوانان برای آنچه سزاوار ایران و ایرانی است حرکت نوین در مبارزه با ستم و ستمگران و نابودی ویرانگران را آغاز میکنیم.

ایران آزاد خواهد شد و جایگاه راستین خود را خواهد ساخت. مردان و زنان آزادیخواه در این مبارزه بی امان، جوانان مبارز را همراهی میکنند و تردیدی نیست که بزودی کاخ ستمکاران و دزدان و فاسدان ویران و سرزمین سربلند آزاد خواهد شد.

اینجا و در خاک ایران جوانانی همپیمان گشته اند تا با هم اندیشی و همبستگی با شیرزنان و دلیرمردان این خطه دلاور پرور گامهای اساسی بر پایه رفتار و کردار و گفتار نیک بردارند و همسو و هماهنگ با باورهای ملی و قومی یکپارچه بپاخیزند که در این میان با احترام به اعتقادها و باورهای دینی و همبستگی ملی زیباترین حماسه قرن را به تصویر بکشند.

برنامه آغازین جوانان مبارز در بازه های زمانی مناسب و پربار چهل روزه؛

از پنجم دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷  خورشیدی، و چهل روز دوم با آغاز از چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دور جدید مبارزه جوانان مبارز

سو‌ء مدیریت نظام جمهوری اسلامی و تآثیرات مخرب آن بر طبیعت

رئیس جمهور منتخب اقلیت و تشکیل کابینه

انتخابات و رئیس جمهور اقلیت

سالی نکو پس از سالها رنج و سختی میآید

حکومت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) پاسخ دهند؟

میزان مشارکت در انتخابات

شروع جدید مبارزه برای رهایی و آزادی ایران با نه به انتخابات

حنای حکومت در انتخابات دیگر رنگی ندارد

همه آنهایی که برای ادامه غارتگری حکومت تلاش کنند مجرم هستند

هشدار درمورد خروج سرمایه ها از کشور (قسمت اول)

همگام و همراه برای دفاع از حق وحقوق همه شهروندان و رسیدن به اهداف والای عزت و سربلندی ایران