آغاز جنبش نوین آزادیخواه

با یاری جستن از پروردگار توانا و همراهی مردم و جوانان برای آنچه سزاوار ایران و ایرانی است حرکت نوین در مبارزه با ستم و ستمگران و نابودی ویرانگران را آغاز میکنیم.

ایران آزاد خواهد شد و جایگاه راستین خود را خواهد ساخت. مردان و زنان آزادیخواه در این مبارزه بی امان، جوانان مبارز را همراهی میکنند و تردیدی نیست که بزودی کاخ ستمکاران و دزدان و فاسدان ویران و سرزمین سربلند آزاد خواهد شد.

اینجا و در خاک ایران جوانانی همپیمان گشته اند تا با هم اندیشی و همبستگی با شیرزنان و دلیرمردان این خطه دلاور پرور گامهای اساسی بر پایه رفتار و کردار و گفتار نیک بردارند و همسو و هماهنگ با باورهای ملی و قومی یکپارچه بپاخیزند که در این میان با احترام به اعتقادها و باورهای دینی و همبستگی ملی زیباترین حماسه قرن را به تصویر بکشند.

برنامه آغازین جوانان مبارز در بازه های زمانی مناسب و پربار چهل روزه؛

از پنجم دی ماه ۱۳۹۷ خورشیدی تا پانزدهم بهمن ماه ۱۳۹۷  خورشیدی، و چهل روز دوم با آغاز از چهارم اردیبهشت ماه ۱۳۹۸

دور جدید مبارزه جوانان مبارز

سالی نکو پس از سالها رنج و سختی میآید

حکومت (دولت، مجلس و قوه قضائیه) پاسخ دهند؟

میزان مشارکت در انتخابات

شروع جدید مبارزه برای رهایی و آزادی ایران با نه به انتخابات

حنای حکومت در انتخابات دیگر رنگی ندارد

همه آنهایی که برای ادامه غارتگری حکومت تلاش کنند مجرم هستند

چه نیرویی میتوانست ثروتمندترین کشور دنیا را به فقیرترین تبدیل کند؟

مالیات برای چه کاری؟؟

سازمان غارتگران اموال مردم ایران
حادثه آرمیتا و افشای واقعیت

قصه ناتمام بیدادگاههای جمهوری آخوندی

آخرین بودجه حکومت آخوندی

زنده یا مرده بودن رهبر چه فرقی می کند در این جنبش سراسریضرورت مجازات حاکمان اشغالگر ایران و اتهام های وارده

بزودی نابودی دستگاه فاسد قضایی، و محاکمه و مجازات جانیان و ظالمان فرا می رسد

آگاهی از توطئه سرکوبگران در به انحراف کشاندن اعتراضات

نیروهای پنهان، رمال‌های حکومتی و پشت پرده اعتراضات مردم

سرنوشت جنبش و فرماندهی پنهان خیزش سراسری ایرانیان

هشدار درمورد خروج سرمایه ها از کشور (قسمت اول)

همگام و همراه برای دفاع از حق وحقوق همه شهروندان و رسیدن به اهداف والای عزت و سربلندی ایران