ديکتاتورها و ستمکاران از هر روش ناجوانمردانه و غیر انسانی برای حفظ قدرت و حکومتشان استفاده می‌کنند. از تشدید خشونت و سانسور و شکنجه و اعدام تا تهدید و تطمیع و تغییر رفتار ظاهری حتی از بين بردن و نابودی برخی‌ از منابع و نیروهای خودی از جمله اعمال و تلاش‌های شان برای اینکه چند روزی بیشتر بر مسند قدرت باشند، است. یکی از اقدامات عجیب یا باورنکردنی که شنیدن و مشاهده آن شاید بیشتر به طنز یا خرافات نزدیک باشد، استفاده از قدرت های فراطبیعی است.
 از زمان آغاز جمهوری اسلامی از رأس تا زیر، با دیدگاه ها  و برداشتهای متفاوت همواره تلاش کردند تا علاوه بر غارت منابع و ثروت فراوان ایران زمین بر ذهن و تفکر مردم، همه غلبه کرده و با انواع فریب و خرافات و دروغ، آنچه خواهان آنند، مردم را به فریبند و گمراه نمایند. قبل از اعتراضات سال ۱۳۸۸ از سوی بیت عنکبوت رهبری و دفتر آلوده ریاست جمهوری کاذب، اقدامات وسیعی در شناسایی و جذب و بکارگیری رمال‌ها و جن گیر ها و دعا نویس ها نموده که حتی در چند سال بعد از آن رسانه های داخلی هم منعکس شده.
از سران قوا و برخی فرماندهان نظام و نمایندگانی از مجلس گرفته تا برخی مدیران میانی و افراد حقیقی و حقوقی وابسته به حکومت، درگیر و اسیر این موضوع بوده اند، در دهه هشتاد با رصد دقیق اطلاعاتی، افرادی که در این زمینه توانایی ها یا ادعایی داشته اند را شناسایی و احضار می‌کردند و پس از بررسی و بدست آوردن اطلاعات لازم، آنها را برای اهداف سرکوب و حفظ حکومت فاسد استخدام می‌نمودند، که در مناطقی از کشور از جمله دماوند، جاده کرج، قزوین، خراسان و.. مکان‌هایی برای انجام سحر و جادو و.. جهت مقابله با هر خیزش مردمی در نظر گرفته بودند. آن دسته از این افراد که متمایل به همکاری حکومت نبودند نیز بازداشت و محاکمه و حبس می‌شدند.
 شاید بیان چنین موضوعی با واقعیت موجود در زندگی انسان ها همخوانی نداشته و برخی نیز آن را خرافات می‌پندارند، اما واقعیت اینست که جمهوری اسلامی چنین کاری را انجام داده و حتی بودجه عظیمی نیز برای آن در نظر گرفته است و شاید به زعم و گمان شان این اقدامات تا حدودی در خاموش کردن اعتراضات سال های گذشته تاثیر داشته است. اما طبق خبر بسیار محرمانه که از بیت رهبری درز کرده است، چنین آمده که افرادی انگشت شمار اقدامات رمال‌ها و جن گیرها را خنثی کرده‌اند و به همین منظور برای خاموش کردن اعتراضات، توانایی لازم را ندارند. این خبر به حدی مهم بود که تعدادی از جن‌گیرهای حکومتی، مورد غضب قرارگرفته و به قتل رسیدند.
حال این نیروهای ناشناس، چه کسانی هستند که تمامی اقدامات منفی و شر رمال‌های حکومتی را خنثی نموده اند و به حمایت و افزایش قدرت معترضان ادامه می دهند، راست یا دروغ آن را امیدواریم تا زودتر مشخص گردد.
جوانان مبارز همراه با نیروی عظیم ملت ایران مبارزه را ادامه می‌دهند.