حکومت در زیر فشار سنگین است و تداوم اعتراضات بجا و مشروع ایرانیان مبارز به سرنگونی حکومت اشغالگران و رهایی ایران خواهد انجامید. هیچ گزینه ای جز تغییر حکومت فعلی که بصورت وسیعی تمام ارگان و تار و پودش را فساد و دروغ و تباهی و ظلم و جنایت تنیده است، وجود ندارد. بسیاری از بیدادگاه ها حتی به قوانین جاری حکومت هم عمل نمی‌کنند و تعداد بسیاری از آرا صادره قوه قضاییه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی است.
اینان بدترین قضاوت را در تاریکخانه اشباح انجام داده و می‌دهند. در کشوری که به واسطه آخوندها و عوامل فاسد آن بیشترین بی‌عدالتی صورت گرفته و میگیرد، هیچ چاره ای جز سرنگونی حکومت رژیم اشغالگر در ایران نیست و باید با قدرت و تحمل سختی‌ها و کاستی ها به حرکت اعتراضی ادامه داد.
با حضور و سیری در بیدادگاه های حکومت اشغالگر، بسیاری از پرونده هایی که قاضیان فاسد و بی سواد، احکام‌ ناصواب و ناعادلانه صادر کرده اند، مشاهده میشود و قربانیان و محکومین پرونده هم اگر بخواهند اعتراض نمایند، در پیچ و خم اختاپوس اداری قوه قضاییه قرار می‌گیرند. حتی مراجعه به عالی ترین مقامات قضایی نیز یا برای مردم میسر نیست و یا اگر هم بتوانند حضور یابند، جز سرگردانی و اتلاف وقت و صرف هزینه های فراوان دستاورد دیگری ندارد، مگر آنکه متصل به هرم قدرت یا ثروت حاکمه باشند.
در کشوری که ثروتمند ترین کشور دنیاست و علاوه بر دارا بودن منابع عظیم نفت و گاز و معادن و.. متاسفانه مردم آن زیر سنگین ترین فشار های حکومت اشغالگر اعم از اخذ مالیات سنگین و غیر اصولی و عوارض های گوناگون ساختمانی و تولیدی و تجاری و شهرداری قرار دارند و تمامی ارگانهای دولتی و قضایی و نظامی از بودجه عمومی کشور تغذیه می‌شوند، چطور برای هر کاری در هر اداره ای باید هزینه های غیر قانونی پرداخت کرد. قوه قضاییه با آن حجم وسیع بودجه عمومی که به آن تزریق می‌شود، چرا باید هزینه دادرسی از مردم مظلوم اخذ نماید آنهم برای هر موضوعی ارقامی متفاوت و مشابه دریافت کنند.
پول وثیقه ها به کجا میرود؟ شهرداری ها  چگونه و چه مقدار از مردم عوارض دریافت می‌کنند و چرا تاخیر و جریمه محاسبه می‌کنند، اما خودشان هیچ بیلان و گزارش عملکردی به مردم نمی‌دهند؟ سر تا پای این مملکت با ظلم و ستم و دزدی و دروغ و پنهان کاری آغشته است و هیچ داروی درمانی برای ترمیم و بازسازی آن وجود ندارد و فقط نابودی کامل این هیولای کاغذی و فاسد و آلوده، راهگشای حل مشکلات و راهیابی به سعادت و پیروزی ایران زمین است.
شکی نیست که بزودی همه این فاسدان مورد محاکمه و مجازات قرار خواهند گرفت و مردم آگاه ایران، بساط این دروغ پردازان و فاسدان را در هم خواهند ریخت.
جوانان مبارز با ندای آزادی ایران، همراه با مردم آزادیخواه ایران، بدون توقف به حرکت و مبارزه ادامه می‌دهند.